2017-03-21
International Day of Nowruz | United Nations, Geneva, 21 March 2017

 

  

 

 

 

 

 

  VIDEO

SPEECHES:

Amb. V. Sadiqov

Mr. M. Møller

next news prev news 
bakushop_1